Rozwój duchowy

Rozwój duchowy to ważny obszar naszych zainteresowań. Wierzymy, że słowa „…dziś, jutro i pojutrze muszę być w drodze…” (Łk 13,33) mają ogromne znaczenie dla każdego człowieka. Każdy z nas jest bowiem w drodze. W drodze do siebie, do Boga, do innych. Do miejsc lub etapów. Drogą może być rozmowa, modlitwa lub ciche skupienie. Każdy z nas w czasie drogi potrzebuje miejsca, w którym może się zatrzymać, spotkać z innymi, porozmawiać, odpocząć i nabrać nowych sił. Miejsca, z którego może wyruszyć w dalszą drogę. Takie właśnie miejsce próbujemy tworzyć.

Z oczywistych względów interesuje nas rozwój duchowy w kontekście wiary chrześcijańskiej, co nie stoi w sprzeczności z naszym otwarciem na współpracę z różnymi środowiskami i osobami. W ramach naszej działalności zajmujemy się dwoma głównymi obszarami. Z jednej strony organizujemy spotkania rozwoju duchowego w ramach Spotkań Wielkanocnych i Wigilijno-Bożonarodzeniowych. Święta są szczególnym czasem, dającym z jednej strony możliwość rozwoju i wzmocnienia, z drugiej mogą być paradoksalnie czasem samotności, izolacji i zwątpienia. I wtedy ofiarujemy możliwość przeżycia świąt w bardziej świadomy i głęboki sposób. Świąteczna atmosfera, pielęgnowanie tradycji, refleksja nad istotą tych szczególnych dni, a także codzienna Eucharystia, spotkania modlitewne i możliwość spowiedzi, pozwalają czerpać siłę, radość i pokój płynące od Boga i wspólnotowego przeżywania świąt. W przypadku osób (współ)uzależnionych uczą także wykorzystywać te doświadczenia w procesie zdrowienia i samopomocy.

Drugim obszarem naszych działań jest organizacja rekolekcji i konferencji podejmujących różnorodne zagadnienia (szczególnie związane z tematem działalności misyjnej i współczesnej ewangelizacji) skierowanych do przedstawicieli zgromadzeń, instytucji kościelnych, osób konsekrowanych jak i świeckich zainteresowanych tą tematyką. Spotkania pozwalają uczestnikom pogłębić swoją formację duchową i społeczną oraz dostrzec wartość życia i pracy w zespole. Szczególne miejsce zajmują konferencje skierowane do kapłanów i braci zakonnych należących do Prowincji Polskiej Misjonarzy Klaretynów. Ich celem jest omawianie bieżących spraw życia zakonnego i misyjnego oraz ich zweryfikowanie w świetle Słowa Bożego, dokumentów Kościoła oraz osobistych doświadczeń misjonarzy.