Integracja w CeSiD

We wszystkich swoich działaniach i spotkaniach kładziemy duży nacisk na integrację jako formę samopomocy – uczestnicy na podstawie praktycznych wskazówek, kształcenia umiejętności, wymiany doświadczeń, pozytywnych uczuć i emocji, przyswajają nowe i trwałe wartości, które pomagają im funkcjonować w „normalnym” życiu, rodzinie, pracy. Budują też coraz większą, otwartą, ukierunkowaną na dzielenie się, wspólnotę skupioną wokół naszej Fundacji. Wspólnotę Spotkań i Dialogu.

Organizowane przez nas weekendowe spotkania mają być przede wszystkim okazją do aktywnego i bezpiecznego wypoczynku, do bycia razem, z rodziną, z innymi, którzy przeżywają podobne problemy. Na Powitanie i Pożegnanie Lata, Ostatki czy Spotkania Sylwestrowo-Noworoczne zapraszamy całe rodziny, jak i osoby samotne. Ich celem jest pomoc w odejściu od izolacji i samotności, wzmacnianie naderwanych więzów rodzinnych, mobilizacja do zaangażowania się w aktywne życie zawodowe i społeczne. W programach spotkań zawsze znajdujemy miejsce na różnorodne warsztaty i pokazy, które uczą współpracy, są treningiem relacji interpersonalnych, „wyciągają” na światło dzienne ukryte zdolności, a także wyposażają w nową wiedzę i praktyczne umiejętności. Połączenie formy wypoczynku z elementem duchowości oraz edukacji pozwala podkreślić potrzebę integralnego rozwoju osoby – także w aspekcie profilaktyki i leczenia uzależnień.

Jako że jesteśmy przekonani, że turystyka to świetny sposób na łączenie ludzi, jesteśmy także współorganizatorem Powiatowego Rajdu Rowerowego (dotychczas odbyły się jego 3 edycje), który z roku na rok gromadzi coraz większą liczbę uczestników – z różnych miejscowości, środowisk. Rajd organizowany jest we współpracy z Powiatem Wołowskim, Towarzystwem Turystyki Rowerowej CROSS oraz Harcerską Organizacją Wychowawczo-Patriotyczną Cichociemni.