Konferencje w CeSiD

Jedną z formą realizacji naszych celów statutowych jest organizacja różnego rodzaju konferencji poświęconych różnym aspektom życia społecznego. Tematyka spotkań jest szeroka, począwszy od spraw duchowych i religijnych, poprzez szeroko rozumiane relacje międzyludzkie, problem uzależnień aż do promocji i upowszechnienia wolontariatu. Częsty warsztatowy charakter konferencji pozwala na nawiązanie twórczego dialogu nie tylko pomiędzy ich uczestnikami, ale także i reprezentowanymi przez nich instytucjami i organizacjami.