Dane fundacji CeSiD

Fundacja Centrum Spotkań i Dialogu Misjonarze Klaretyni z siedzibą w Krzydlinie Małej, ustanowiona została przez Polską Prowincję Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów. Fundacja jest organizacją pozarządową, działającą w oparciu o ustawę o fundacjach oraz ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
Centrum Spotkań i Dialogu to miejsce spotkań grup społecznych, zawodowych, religijnych, organizacji pozarządowych, a także różnego typu grup nieformalnych. Piękne, malownicze tereny Parku Krajobrazowego Dolina Jezierzycy, czyste powietrze oraz obcowanie z przebogatą naturą, sprzyjają nawiązywaniu twórczego dialogu, owocnej współpracy, wyciszeniu i aktywnemu wypoczynkowi. Poprzez stwarzanie możliwości współpracy oraz dialogu społecznego, zawodowego, kulturowego i religijnego, chcemy pomagać w szeroko pojętym rozwoju, zarówno osobom indywidualnym, jak i grupom osób. Doceniamy wartość tradycji i kultury, będąc jednocześnie otwartymi na to, co jest nieznane i inne. Pomagamy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Promujemy turystykę regionu Dolnego Śląska oraz zdrowy i aktywny tryb życia. Aktywizujemy społeczności lokalne.

Fundacja Centrum Spotkań i Dialogu Misjonarze Klaretyni
NIP 9880278079
REGON 021055743
KRS 0000335758; data wpisu do KRS 01.09.2009

Konto: 06 1140 2017 0000 4102 1049 4245 (w przypadku darowizn prosimy o umieszczanie ZAWSZE w tytule przelewu zapisu „darowizna na cele statutowe”) 

Zarzad:

– o. Tomasz Polak CMF – Prezes Zarządu Fundacji

– o. Marek Matyszek  CMF – v-ce Prezes

– br. Kazimierz Gibas CMF – sekretarz